Najnovije vijesti

Zajedničko saopćenje za javnost Općine Gradačac i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradačac

26/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Zajedničko saopćenje za javnost Općine Gradačac i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradačac
GRADAČAC

Kako informišu iz Općine Gradačac danas je održan zajednički sastanak između Općinskog načelnika, šefa službe Civilne zaštite i predstavnika Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradačac.

Na sastanku su usaglašeni zajednički stavovi koje prenosimo u potpunosti:

Obje strane daju punu podršku formiranju Profesionalne vatrogasne jednice pri Općinskoj službi Civilne zaštite.

Do uspostave Profesionalne vatrogasne jedinice zaključit će se Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Općine Gradačac i DVD-a Gradačac za 2018. Obje strane podržavaju aktivnosti na preuzimanju vatrogasaca DVD-a u PVJ.

U budžetu Općine Gradačac za 2018. planirat će se posebna pozicija-kod  za rad DVD Gradačac kao i i za pružanje usluga po Ugovora iz tačke 2.

Općina Gradačac nastavlja s aktivnostima na formiranju Profesionalne vatrogasne jedinice na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBIH i TK.

U skladu sa preporukama advokatskog tima iz 2016. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradačac  nije u mogućnosti sklopiti Sporazum o ustupanju opreme i prostora Općini Gradačac – PVJ.

Radio Gradačac / Služba za informisanje Općine Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube