Najnovije vijesti

Zamjena dotrajalog cjevovoda u ulicama Kadić Mahala, Ibrahima Kapetanovića, 1. maj, Partizanske bolnice, 18. Hrvatske NOU brigade, Hasana Kikića i Husein-kapetana Gradaščevića

18/09/2023 | objavio Radio Gradačac
Zamjena dotrajalog cjevovoda u ulicama Kadić Mahala, Ibrahima Kapetanovića, 1. maj, Partizanske bolnice, 18. Hrvatske NOU brigade, Hasana Kikića i Husein-kapetana Gradaščevića
GRADAČAC

Danas se nastavljaju radovi na rekonstrukciji azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže. Izvođač radova je konzorcij “BUK PROMET” doo Bijeljina i “BALEGEM” doo Gradačac.

Prema planiranoj dinamici danas počinju radovi u ulicama Kadić Mahala (dio), Ibrahima Kapetanovića (dio),  1. maj, Partizanske bolnice, 18. Hrvatske NOU brigade, Hasana Kikića i Husein-kapetana Gradaščevića (dio) u ukupnoj dužini  od 2.000 metara. O dinamici radova za ostale sekcije javnost će biti blagovremeno obavještena od strane investitora, saopćeno je iz JP “Komunalac” dd Gradačac.

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju.

Ovim putem obavještavamo građane da se prilikom izvođenja radova u određenoj ulici, voda može koristiti kao tehnička (nije za piće) do završetka radova u datoj ulici. Nakon završetka radova u svakoj ulici, vršit će se ispitivanje i ispiranje cjevovoda, te dezinfekcija nakon čega će se voda ponovo moći koristiti za piće. O detaljima daljih radova, kao i ulica u kojima se voda neće moći koristiti za piće tokom izvođenja radova, blagovremeno ćemo obavještavati građane putem medija.

Tokom izvođenja radova je moguće da će dolaziti do privremene obustave ili otežanog odvijanja saobraćaja, te se građani mole za strpljivost i poštivanje saobraćajne signalizacije.

Obzirom na kompleksnost uslova izvođenja radova u gradskoj zoni, a naročito radi činjenice da se jednim dijelom radi o rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, (koje su štetne po zdravlje ljudi) mole se građani da se ne približavaju gradilištima radi vlastite sigurnosti.

Ovaj dio projekta finansiran je od strane Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBiF) uz administraciju EBRD-a, budžeta Grada Gradačac i Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Radio Gradačac / JP Komunalac dd Gradačac

Comments are closed.

YouTube