Najnovije vijesti

Završena 22. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

04/04/2019 | objavio Radio Gradačac
Završena 22. sjednica Općinskog vijeća Gradačac
GRADAČAC

Općinsko vijeće (OV) Gradačac danas je završilo 22. radnu sjednicu koja je prekinuta prije sedam dana.

Tokom današnjeg zasjedanja vođena je rasprava o Izvještaju o radu JU Centar za socijalni rad Gradačac koji nije dobio podršku Vijeća, „za“ je glasalo pet a „uzdržanih“ je bilo 15 vijećnika. Na prijedlog Kluba vijećnika SDP BiH Gradačac usvojen je zaključak da Upravni odbor ove ustanove ispita da li je ispoštovana procedura prijema u radni odnos diplomiranog socijalnog radnika.

Usvojeni su prijedlozi Plana implementacije projekata za 2019. godinu i Plan implementacije projekata za period 2019-2021. godina. Takođe, podržan je i prijedlog Plana kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za period 2019-2021. godina i Plan  kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2019. godinu.

Razmatrajući Informaciju o upisu učenika u srednje škole na području općine Gradačac za školsku 2019/20. godinu utvrđeno je kako je potrebna aktivnija uloga lokalne zajednice prilikom kreiranja upisne politike. Na prijedlog Kluba vijećnika RDS usvojen je zaključak da OV Gradačac pokrene inicijativu prema resornom kantonalnom ministarstvu i Skupštini Tuzlanskog kantona vezano za izmjene Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i odgoju, kako bi se i lokalne zajednice uključile u proces izrade Plana upisa učenika u srednje škole u skladu sa potrebama tržišta rada.

Vijećnici su sa 16 glasova „ za“ i dva „uzdržana“ prihvatili Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika za 2018. godinu.

Pažnju vijećnika izazvao je Izvještaj o radu inspekcija za 2018. godinu i zatraženo je da se u ovoj godini pokušaju otkloniti uočeni nedostaci u radu inspekcijskih službi. Uz Izvještaj vijećnici su usvojili i osam zaključaka, među kojima su i popuna Odsjeka sa tri inspektora prema važećem Pravilniku. Uskoro se očekuje izrada i usvajanje nove Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu te Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Gradačac.

Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za 2018. godinu je vraćen na doradu i zatraženo je da Komisija dostavi Program rada Općinskom vijeću na razmatranje.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli nekoliko inicijativa.

Vijećnik Marijan Šimić (HDZ BiH) zatražio je da se realizuje odluka kantonalnih inspekcijskih organa o uklanjanju montažnih kućica za prodaju voća i povrća u Hrgovima Donjim ali i u ostalim mjestima gdje su postavljene uz putne komunikacije. Podnio je inicijativu da se uvede video-nadzor na saobraćajnicama koje vode ka izlazima iz Gradačca te da JP „Komunalac“ d.d. razmotri mogućnost preraspodjele radnog vremena uposlenika u šalter sali kako bi građani račune mogli plaćati radnim danima i nakon 15 sati.

Vijećnik Hajrudin Mehanović (RDS) dopunio je raniju inicijativu o davanju imena jedne od gradačačkih ulica po prof.dr. Mustafi Imamoviću zamolivši da nadležna komisija OV Gradačac razmotri mogućnost da jedna ulica dobije ime po prof. Ademu Hadžiću.

Vijećnik Redžo Imširović (SDA) je ponovio inicijativu da se uredi autobusko stajalište u Svircu i napravi nastrešnica za putnike koji tu čekaju prevoz.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube