Najnovije vijesti

Završne aktivnosti na formiranju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama

06/06/2022 | objavio Radio Gradačac
Završne aktivnosti na formiranju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama
Civilna zaštita

U sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu održan je sastanak predstavnika Grada Gradačac s predsjednicima vijeća mjesnih zajednica sa području grada Gradačac. Na sastanku su gradonačelnik Edis Dervišagić i šef Službe civilne zaštite Grada Gradačac Isam Sendić upoznali učesnike sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju o ulozi i značaju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama.

Predsjednici vijeća mjesnih zajednica upoznati su o procesu formiranja struktura civilne zaštite u mjesnim zajednicama kojima članovi pristupaju na dobrovoljnoj bazi. U narednih nekoliko dana očekuje se od predsjednika mjesnih zajednica da u svojim mjesnim zajednicama formiraju štabove civilne zaštite.

Budući štabovi Civilne zaštite mjesnih zajednica nadležni su da rukovode akcijama zaštite i spašavanja i za provođenje drugih aktivnosti u skladu sa odredbama člana 34-38.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube