Najnovije vijesti

Zbog nemara povećava se broj požara na otvorenom prostoru

24/03/2022 | objavio Radio Gradačac
Zbog nemara povećava se broj požara na otvorenom prostoru
GRADAČAC

Posljednjih dana evidentiran je značajan porast broja šumskih požara i požara niskog rastinja na području Tuzlanskog kantona. Najveći broj ovih požara izazvan je nesavjesnim paljenjem vatre pri spaljivanju korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru.

Zbog nepažnje prilikom loženja vatre i paljenja otpada, dolazi do neželjenih posljedica. Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac apeluju na građane da vode računa prilikom paljenja vatre.

Proljeće je vrijeme kada vatrogasci imaju pune ruke posla. Požari šuma  i niskog rastinja se iz godine u godinu uvećavaju. Razlog je nepažnja i nepripremljenost vlasnika parcela za poslove čišćenja i spaljivanja otpada i niskog rastinja. U posljednjih nekoliko dana imali smo 15 intervencija gašenja požara a uglavnom se radi o šumskim požarima i niskom rastinju. Opožareno je oko 70 dunuma niskog raslinja i više 150 dunuma šume, ističe komandir Odjeljenja Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Gradačac, Siniša Baković u izjavi za Radio Gradačac.

S ciljem blagovremenog poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava na zabranu loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume (član 20. Zakona o šumama, “Službene novine TK”, broj: 7/17). Fizičko lice koje loži vatru suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM (član 59. navedenog zakona).

Kako bi se spiječilo nekontrolisano spaljivanje i širenje požara neophodno je preduzeti preventivne radnje. Siniša Baković posebno ističe pripremne radnje koje je potrebno izvršiti prije nego se počne sa proljetnim čišćenjem poljoprivrednih i drugih površinama.

Ukoliko se vrši čišćenje poljoprivrednih površina i spaljivanje korova obavezno pripremiti sredstva za gašenje, najbolje voda ili zemlja, pijesak i slično. Nakon spaljivanja obavezno pregledati i u potpunosti ugasiti vatru. Spaljivanje ne vršiti po vjetru, jer nam vjetar u posljednje vrijeme stvara dodatne probleme u gašenju požara. Ukoliko se radi o većim poljoprivrednim ili drugim površinama obavezno da se uzoru ivice zemljišta da se spriječi širenje vatre na druge površine, navodi Siniša Baković, komandir Odjeljenja PVJ Gradačac.

Dodaje, da ukoliko dođe do širenja požara pravovremena reakcija je veoma bitna za efikasno suzbijanje i gašenje požara i treba odmah obavijestiti nadležne službe, vatrogasce, policiju, Operativni centar civilne zaštite, kako bi se što prije intervenisalo.

Mole se građani da ukoliko uoče šumski požar ili požar koji prijeti da će se prenijeti na šumu, ODMAH o tome obavijeste vatrogasnu jedinicu na broj 123, policijsku stanicu na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121 , saopćili su iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube