Najnovije vijesti

ŽUPA GRADAČAC: MISLI UZ PETU NEDJELJU KROZ KORIZMU

30/03/2020 | objavio Radio Gradačac
ŽUPA GRADAČAC: MISLI UZ PETU NEDJELJU KROZ KORIZMU
GRADAČAC

MISLI UZ PETU NEDJELJU KROZ KORIZMU:

TA BOLEST NIJE NA SMRT, NEGO NA BOŽJU SLAVU

 

  1. 1. NA OVU PETU NEDJELJU KORIZME SLAVIMO MISE BEZ NARODA ZBOG SMRTONOSNE PANDEMIJE ZVANE CORONAVIRUS. TO JE ZA NAS KRŠĆANE VRLO NEOBIČNO, I DO SADA NEZAMISLIVO. PA IPAK TAKO JE. NA OVAJ NAČIN KATOLIČKA CRKVA GOVORI O OZBILJNOSTI STANJA I PRIDRUŽUJE SE U VELIKIM NAPORIMA CIJELOG ČOVJEČANSTVA ZA SVLADAVANJE TEŠKOG ISKUŠENJA. RAZMIŠLJAJMO ZAŠTO JE TAKO, TE PONIZNO I S POVJERENJEM SLUŠAJMO SAVJETE I ODREDBE SVIH RELEVANTNIH.

 

  1. 2. I MI KAO VJERNICI DANAS ČUJEMO OD ISUSA: OVA POŠAST ZVANA KORONAVIRUS NIJE NA SMRT, NEGO NA SLAVU BOŽJU, I ZA OBRAĆENJE SVIJETA. ISUS MOŽE IZLIJEČITI SVAKU SMRTONOSNU BOLEST I ODVALITI GROBNI KAMEN. RAZMATRAJMO DANAŠNJE EVANĐELJE, KOJE JE RAZLOG NAŠEG OPTIMIZMA, TE PROBUDIMO VJERU U USKRS, I ZAHVALNI BUDIMO ISUSU ZA MILOST VJERE KOJU NAM JE DRAGI BOG DAROVAO.

 

  1. 3. NEKA SE SVATKO POKAJE ZA SVOJE GRIJEHE. NEKA SVATKO PONIZNO MOLI OPROŠTENJE OD BOGA. ISTO TAKO OPROSTIMO JEDNI DRUGIMA SVE UVREDE. DONESIMO ODLUKU BITI BOLJI, BOGU PO VOLJI!

 

  1. 4. EVO DANAŠNJEG EVANĐELJA: Iv 11 , 1-45

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre joj Marte. Marija bijaše ono pomazala Gospodina pomašću i otrla mu noge svojom kosom. Njezin dakle brat Lazar bijaše bolestan. Sestre stoga poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!« Kažu mu učenici: »Učitelju, Židovi su sad tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo?« Odgovori Isus:»Nema li dan dvanaest sati? Hodi li tko danju, ne spotiče se jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodi li tko noću, spotiče se jer nema svjetlosti u njemu« To reče, a onda im dometnu: »Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga.« Rekoše mu nato učenici: »Gospodine, ako spava, ozdravit će.« No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: »Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje, i to poradi vas – da uzvjerujete. Nego pođimo k njemu!« Nato Toma zvani Blizanac reče suučenicima: »Hajdemo i mi da umremo s njime!« Kad je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj!« A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!« Rekavši to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj krišom: »Učitelj je ovdje i zove te.« A ona, čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad Židovi, koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođoše za njom; mišljahu da ide na grob plakati. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro.« Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.

Riječ Gospodnja.

 

I NA KRAJU OVOG NAŠEG SUSRETA U ETERU, MOLIM I PODJELJUJEM VAM BOŽJI BLAGOSLOV:

GOSPODIN S VAMA

BLAGOSLOVIO VAS I ČUVAO SVEMOGUĆI BOG: OTAC, I SIN I DUH SVETI. AMEN.

OSTAJTE U MIRU BOŽJEM! DO SLIJEDEĆEG JAVLJANJA!

                                                                                                 ŽUPNIK MARKO HRSKANOVIĆ

 

Radio Gradačac / Župa Gradačac

Comments are closed.

YouTube