Najnovije vijesti

Zvanično saopćenje Općine Gradačac o statusu DVD Gradačac

22/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Zvanično saopćenje Općine Gradačac o statusu DVD Gradačac
Civilna zaštita

Povodom saopštenja DVD Gradačac od 21.12.2017. godine objavljenog u medijima koje se odnosi na status ovog Društva i odnose sa Općinom Gradačac, a u cilju pravilnog i istinitog informisanja javnosti daje se slijedeće saopštenje:

Federalnim i Kantonalnim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu te Općinskim planom zaštite od požara i Odlukom o zaštiti od požara i vatrogastvu Općine Gradačac decidno je navedeno da je osnovna snaga za vatrogastvo Profesionalna vatrogasna jedinica koja se osniva od strane Općine u okviru Službe CZ.

Gore navedenim propisima je takodje propisan status DVD kao dopunske snage za vatrogastvo.

Na osnovu važećih propisa i sporazuma sa DVD isto je proglašeno Službom za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Prilikom donošenja ove Odluke, a do uspostave PVJ, zaključen je i Ugovor o pružanju usluga PPZ i vatrogastva DVJ DVD  do uspostave PVJ Općine Gradačac. Formiranje PVJ je podržalo i DVD svojim aktom broj: 01-68/17 od 04.05.2017.godine.

Trenutno su na nivou TK sve veće općine formirale PVJ od kojih samo tri (uključujući i Gradačac) imaju i DVD kao dopunsku snagu.

U dosadašnjim kontaktima sa DVD nastojalo se, da u skladu sa propisima i medjusobnim dogovorom uz ponudjeni pisani sporazum od strane Općine, postigne dogovor o zajedničkom djelovanju na uspostavi PVJ (preuzimanje vatrogasaca DVD u radni odnos u PVJ, korištenje dijela prostora i opreme DVD-a i dr. uz naknadu). U ovako predloženim odnosima DVD bi imalo značajnu ulogu za čije djelovanje bi bila obezbjedjena potrebna sredstva u od strane Općine.

Obzirom na neriješene imovinsko-pravne odnose za Vatrogasni dom, DVD vodi postupke pred nadležnim organima, što Općina ne osporava i podržava svaku pravosnažnu odluku iz ove oblasti.

Imajući u vidu stavove organa Društva da se ne može ostvariti saradnja oko zajedničke uspostave i djelovanja PVJ, Općina je zbog obaveze provodjenja zakonskih odredbi i naloga nadležne inspekcije (koja je podnosila prekršajne prijave zbog neformiranja PVJ u skladu sa zakonom)  pristupila aktivnostima na uspostavi PVJ.

Obezbijedjena je lokacija i projektna dokumentacija za izgradnju prostora za smještaj ljudstva i opreme PVJ, izvršena je nabavka jednog vatrogasnog vozila a drugo vozilo, kao donacija, će ovih dana biti preuzeto od Grada Tuzle. Vode se aktivnosti na nabavci potrebne opreme za opremanje navedenih vozila i ljudstva pored već nabavljene opreme. U toku su aktivnosti i procedure za popunu ljudstvom PVJ.

Što se tiče navoda u saopćenju da Općina nije predvidjela financiranje DVD isti su neutemeljeni i proizvoljni obzirom da su sredstva planirana u Budžetu općine za 2018. g. imajući u vidu Ugovor o pružanju usluga i obavezu neprekidnog funkcioniranja ove oblasti bez čijeg funkcioniranja gradjani i općina Gradačca ni u kojem slučaju neće i ne smiju ostati.

Općina Gradačac, imajući u vidu naprijed navedeno, želi nastaviti dalju saradnju sa DVD koju je proglasila dopunskom snagom, te je i dalje spremna na dogovor oko zajedničkog djelovanja na jačanju vatrogastva a sve u interesu gradjana i ostalih pravnih subjekata kao i samog DVD-a, koje ima dugogodišnju tradiciju, te se nadamo da će u narednih nekoliko dana doći do postizanja kvalitetnog zajedničkog rješenja a sve u skladu sa Zakonom.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                           mr.sci Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube