Najnovije vijesti

ZZO TK: Od sutra počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu

09/01/2020 | objavio Radio Gradačac
ZZO TK: Od sutra počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu
Tuzlanski kanton

Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uputio je obavještenje osiguranim licima da od petka, 10.01.2020. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2020. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije.
Visina premije osiguranja za 2020. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2020. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.
“Markica” premije osiguranja za 2020. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2020. godine.
Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Uputstvo za popunjavanje virmana za premiju osiguranja – 2020 pogledajte OVDJE

Saznajte tko je oslobođen plaćanja participacije za 2o20. godinu OVDJE

Radio Gradačac / ZZO TK

Comments are closed.

YouTube