Najnovije vijesti

ZZO TK: Ovjera zdravstvenih legitimacija i oslobađanje od participacije na duži period

26/04/2021 | objavio Radio Gradačac
ZZO TK: Ovjera zdravstvenih legitimacija i oslobađanje od participacije na duži period
Tuzlanski kanton

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućio je produženu ovjeru knjižica za penzionere sa najnižom penzijom. Osim penzionera ovjera zdravstvenih knjižica na duži period omogućena je i za demobilisane borce koji pravo na zdravstevno osiguranje ostvaruju preko Ministarstva za boračka pitanja TK. Ovim odlukama obuhvaćeno je oko 55 hiljada građana TK.

Penzioneri sa minimalnim penzijama do 70 godina godina starosti knjižica će biti ovjeravana na tri godine, dok će onima starijim od 70 godina zdravstvene knjižice biti ovjeravane trajno. Olakšan je proces oslobađanja od plaćanja premije zdravstvenog osiguranja.

Mi smo u prvom redu izmijenili uputstvo o vremenu i načinu uplate patricipacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načina ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostavrivanja prava na području TK i došli smo u situaciju da smo uspjeli okunčati ta dva procesa – za RTV TK kaže Denis Husić, direktor ZZO TK.

Iz Udruženja penzionera TK ističu da su zadovoljni ovom odlukom ZZO TK koja će olakšati procedure ovjere zdravstvenih knjižica ali smanjiti i dolaske penzionera i čekanja.

TK je pokretač u mnogim stvarima pa i u ovim. U drugim kantonima pokreću slične inicijative, ističe Haso Halilović, predsjednik Udruženja penzionera TK.

Osim penzionera, demobilisanim borcima koji pravo na zdravstevno osiguranje ostvaruju preko Ministarstva za boračka pitanja TK, knjižice će biti ovjeravane na godinu.

Mislim da ćemo na ovaj način rasteretiti zdravstveni sistem i našim korisnicima omogućiti dostupniju uslugu, dodaje Denis Husić, direktor ZZO TK.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja napominju da će olakšice ostarivati i štićenici koji su smješteni u ustanove socijalne zaštite, kao i lica civilne žrtve rata i invalidi sa utrđenim invaliditetom od preko 60 posto.

 

Radio Gradačac / ZZO TK / RTV TK

Comments are closed.

YouTube