Najnovije vijesti

ZZO TK: Počela uplata premije osiguranja za 2022. godinu

04/01/2022 | objavio Radio Gradačac
ZZO TK: Počela uplata premije osiguranja za 2022. godinu
Tuzlanski kanton

Od danas, 04.01.2022. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2022. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije. Visina premije osiguranja za 2022. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, svrha doznake: Premija osiguranja za 2022. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2022. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2022. godine.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Premija osiguranja iz 2021. godine prestaje važiti zaključno sa 31.03.2022. godine.

Radio Gradačac / ZZO TK

Comments are closed.

YouTube