Najnovije vijesti

GRADAČAC

Asfaltiran put u Ledenicama Gornjim

Asfaltiran put u Ledenicama Gornjim

30/07/2021 | od Radio Gradačac
U sklopu projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva “ koji ima za cilj unapređenje putne infrastrukture na području grada Gradačac trenutno se izvode radovi na asfaltiranju u mjesnoj zajednici Ledenice Gornje. Radi se o...
Počele prijave za učešće na 13. Festivalu sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”

Počele prijave za učešće na 13. Festivalu sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”

30/07/2021 | od Radio Gradačac
Festival sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim” od 2. do 4. novembra 2021. godine će doživjeti svoje 13. izdanje. Ovo je jedin događaj  posvećen sevdalinki u svijetu koji ima društvenu i kulturno-historijsku...
Drugi Javni poziv za odabir  projekata iz oblasti sporta

Drugi Javni poziv za odabir  projekata iz oblasti sporta

30/07/2021 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 7.  Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu za Zakonom o Gradu Gradačac, (“Službeni glasnik Grada Gradačca”, broj: 1/19)  i    člana 3. Odluke  o  načinu odabira projekata...
“Ljeto na Starom gradu” od 5. do 12. avgusta

“Ljeto na Starom gradu” od 5. do 12. avgusta

29/07/2021 | od Radio Gradačac
Javna ustanova Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac organizuje kulturnu manifestaciju “Ljeto na Starom gradu” od 5. do 12. avgusta 2021. godine. Manifestacije počinje u Zavičajnoj muzejskoj...
Konkurs za obavljanje volonterskog staža za članove boračke populacije

Konkurs za obavljanje volonterskog staža za članove boračke populacije

28/07/2021 | od Radio Gradačac
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuje sredstva za stručno osposobljavanje bez...
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JUCK “Ahmed Muradbegović” Gradačac

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JUCK “Ahmed Muradbegović” Gradačac

28/07/2021 | od Radio Gradačac
Na osnovu članova 25., 26., 27., 28., 29. i 30. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i...
YouTube