Najnovije vijesti

Gradska uprava

Ponovni Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac – “Lamela A6”

Ponovni Javni oglas za prodaju stanova u vlasništvu Grada Gradačac – “Lamela A6”

07/07/2021 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,...
Javni oglas o davanju u zakup objekta autobuske stanice

Javni oglas o davanju u zakup objekta autobuske stanice

07/07/2021 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020 i 2/2021), člana 4. Odluke o...
YouTube