Najnovije vijesti

Ahmed Muradbegović, dramski pisac i režiser

03/03/2016 | objavio Radio Gradačac
Ahmed Muradbegović, dramski pisac i režiser
Na današnji dan

 

Ahmed Muradbegović rođen je u Gradačcu 3.marta 1898.godine. Otac Hilmi-beg po ženskoj liniji potiče iz porodice Gradaščević, a po muškoj od tuzlanskog Ahmed kapetana Muradbegovića. Majka Alema potiče iz Mionice.
Nakon završene osnovne škole u Gradačcu, Ahmed Muradbegović pohađao je gimnaziju u Tuzli, a potom i sarajevsku Veliku gimnaziju. Školovanje ga dalje vodi u Bihać, pa ponovo u Sarajevo gdje je 1917. mobilisan u austrougarsku vojsku i u njoj služio do kraja rata. 1919. je upisao studij prava, da bi potom prešao i studij završio na Filizofskom fakultetu u Zagrebu. Uporedo je završio i Glumačku školu, nakon čega je bio član drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

 

Nakon ukidanja Glumačke škole radi kao profesor u školama u Zagrebu i Karlovcu. 1941. imenovan je za intendanta Hrvatskog državnog kazališta u Sarajevu, a po završetku 2.Svjetskog rata zbog ovog angažmana godinu dana proveo je u zatvoru.
Potom je radio kao korespodent u Sreskom zadružnom savezu u Gradačcu odakle je premješten za korespodenta u tuzlanskom preduzeću za snadbijevanje. Tu je dobio zadatak da osnije dramsku sekciju koja će kasnije prerasti u samostalnu profesionalnu pozorišnu kuću. U tuzlanskom pozorištu je radio kao redatelj i umjetnički rukovodilac.
Iz Tuzle odlazi u Dubrovnik gdje radi kao umjetnički rukovodilac Narodnog kazališta, te se angažuje u pokretanju Dubrovačkih ljetnih igara. Potom radi kao direktor drame u Banjoj Luci.
U penziji je od 1960. nakon čega odlazi u Dubrovnik i u njemu ostaje do smrti 15.marta 1972. U ovom gradu je i sahranjen na groblju Boninovo.

 

A.Muradbegocic 1A

                              Portret Ahmeda Muradbegovića, autor Abdulah Braco Tipura

 

U najznačajnija djela Ahmeda Muradbegovića spadaju: drama “Majka”, zbirka pjesama „Haremska lirika“, „Haremske novele“ , drame „Na Božijem putu“ i „Husein-beg Gradaščević“, te roman „Ponos“ koji je objavila biblioteka Alija Isaković Gradačac.

 

 

Comments are closed.

YouTube