Najnovije vijesti

GRADAČAC

Javni poziv za podnošenje prijava za zakup kućica za vrijeme manifestacije “Zimski GRAD-ačac”

Javni poziv za podnošenje prijava za zakup kućica za vrijeme manifestacije “Zimski GRAD-ačac”

28/11/2023 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 50. stav 1. a u vezi sa članom 48. Odluke o komunalnom redu...
Uskoro kandidacioni zborovi za članove Vijeća mjesnih zajednica

Uskoro kandidacioni zborovi za članove Vijeća mjesnih zajednica

27/11/2023 | od Radio Gradačac
Gradsko vijeće Grada Gradačac na svojoj 29. sjednici održanoj 09.11.2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica na području  grada Gradačac. Termin održavanja izbora u svim...
Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana državnosti BiH

Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana državnosti BiH

24/11/2023 | od Radio Gradačac
Nizom aktivnosti Dan državnosti Bosne i Hercegovine svečano je obilježen i na području grada Gradačca. Centralni događaj bila je Svečana sjednica Gradskog vijeća kojoj je prethodilo polaganje cvijeća na...
Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije

Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije

09/11/2023 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  9/21) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog...
Gradačac bi uskoro trebao dobiti Strategiju za smanjenje energetskog siromaštva

Gradačac bi uskoro trebao dobiti Strategiju za smanjenje energetskog siromaštva

09/11/2023 | od Radio Gradačac
U zgradi gradske uprave održan je radni sastanak Grada Gradačac sa predstavnicima Švicarskog Caritasa, Centra za ekologiju i energiju i Centra za socijalni rad Gradačac Cilj sastanka je prezentiranje projekta “Inovacije u...
Počela rekonstrukcija bedema u kompleksu Starog grada u Gradačcu

Počela rekonstrukcija bedema u kompleksu Starog grada u Gradačcu

07/11/2023 | od Radio Gradačac
Danas su počele aktivnosti na postavljanju skele i ograde za izvođenje radova na rekonstrukciji bedema kule Husein-kapetana Gradaščevića, fortifikacija kula B4k poznate u narodu kao “Tabija”.  Izvođač radova je firma...
YouTube