Najnovije vijesti

Kampanja „Poštuj život ne oružje”

17/04/2024 | objavio Radio Gradačac
Kampanja „Poštuj život ne oružje”
Bezbjednost

Kampanja „Poštuj život ne oružje” provodila se na području cijele Bosne i Hercegovine, podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenje posjeda ilegalnog oružja u BiH”, a pokrenuta kao odgovor na povećan broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, što između ostalog, upozorava i na značaj odgovornog ponašanja vlasnika nad legalnim oružjem.

Cilj kampanje je bio podizanje svijesti javnosti o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja i teškim posljedicama po život i zdravlje ljudi, ali i poziv na konkretnu opštu akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja, te prevenirao i smanjio posjed nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini. Do sada su planski i koordinirano realizovana tri talasa kampanje, provedena i na područu grada Gradačca.

Prvi talas kampanje proveden je u periodu 25.09.2023. godine do 15.10.2023. godine sa fokusom na rodno zasnovano nasilje (tzv. femicid).

Drugi talas kampanje proveden je od 30.10.2023. godine do 05.12.2023. godine, u kojem je fokus dat na odgovorno držanje oružja, u sklopu čega su službenici PU Gradačac, kroz razgovor sa građanima na navedenu temu podijelili promotivni materijal s osnovnom porukom kampanje, pri čemu su građani savjetovani o postupaju sa legalnim oružjem koje posjeduju.

Treći talas kampanje proveden je od 31.01.2024. godine do 15.03.2024. godine gdje je fokus stavljen na poziv građanima za predaju oružja koje eventualno drže u nelegalnom posjedu. U toku trećeg talasa službenici PU Gradačac su dana 07.03.2024. godine na javnim mjestima dijelili promotivni materijal koji je sadržavao poziv za predaju ilegalnog oružja bez ikakvih sankcija ili po saznanju o eventualnom posjedovanju da isto mogu anonimno prijaviti Policijskoj upravi Gradačac.

U toku provođenja sva tri talasa kampanje prikupljenja je značajna količina oružja i minsko eksplozivnih sredstava.

Policijska uprava Gradačac će nastaviti sa prvodenjem ovih aktivnosti, tako da još jednom pozivamo građane na odgovorno čuvanje legalnog oružja, kao i na dobrovoljnu predaju nelegalno posjedovanog oružja, bez posljedica i zakonskih sankcija.

Pozivom prema PU Gradačac na brojeve 122 ili 035/817-202 bez sankcija se mogu anonimno prijaviti ili predati: oružje, municija i eksplozivne raprave, koje građani nelegalno posjeduju ili su uočene na javnim mjestima i površinama.

Predajte nelegalno oružje bez straha od sankeija i za mirniji san, spriječite tragediju, poručuju iz Policijske uprave Gradačac.

 

Radio Gradačac / PU Gradačac

Comments are closed.

YouTube