Najnovije vijesti

Nakon 16 godina Gradačac ponovo dobio Turističu zajednicu

15/06/2019 | objavio Radio Gradačac
Nakon 16 godina Gradačac ponovo dobio Turističu zajednicu
GRADAČAC

Nakon 16 godina Gradačac je ponovo dobio Turističku zajednicu. Izborom, prihvatanjem i verifikacijom mandata članova Skupštine, na jučer održanom prvom dijelu sjednice Osnivačke skupštine Turističke zajednice u sali Gradske uprave, konstituisan je ovaj najviši organ Turističke zajednice grada Gradačca. Skupština je konstituisana u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama Tuzlanskog kantona i Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju Turističke zajednice u Gradačcu, kao i na osnovu prijava na objavljeni Javni oglas za imenovanje na pozicije članova Skupštine.

Članovi Skupštine Turističke zajednice grada Gradačca su Alisa Mujić, Eldisa Halilović, Bakir Ahmetašević, Dževad Pašalić, Almir Gibić, Nermina Hadžimuhamedović, Almir Kukuruzović, Salina Kondžić, Rasim Mujkić, Senija Mujkanović Muftić, Emir Duraković, Igor Inkić i Mirel Bijedić.

Konstituisanjem Skupštine napravljen je prvi korak ka organizovanijem i ozbiljnijem pristupu ovoj važnoj privrednoj grani za Gradačac, njenom strateškom razvoju i tržišnoj valorizaciji kulturno-historijkih i prirodnih potencijala u kreiranju kvalitetne turističke ponude.

Nakon verifikacije sastava Skupštine, sjednica je, zbog bolje pripreme za nastavak rada po dnevnom redu, prekinuta i nastavak zakazan za 10 dana kada bi trebali biti razmatrani i doneseni Statut Turističke zajednice i Poslovnik o radu Skupštine. Na dnevnom redu nastavka sjednice su i izbor predsjedavajućeg Skupštine, izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, te donoženje Odluke o osnivanju Turističkog ureda.

Podsjećamo, u Gradačcu je sve do 2003. godine i tada usvojenih novih zakonskih rješenja egzistirala Turistička zajednica sa svim organima i Turističkim uredom koji je aktivno radio na promociji i razvoju turizma, edukaciji i osposobljavanju kadrova. Turistički ured pod vodstvom Hamida Kujrakovića u saradnji sa Općinom Gradačac i nadležnim kantonalnim ministarstvom bio je organizator prvih edukativnih radionica i kurseva za ugostiteljske radnike, kuhare i konobare, te turističke vodiče za područje Gradačca. Ured je aktivno komunicirao sa školama iz BiH u organizaciji školskih ekskurzija i vodio evidenciju o broju njihovih posjeta Gradačcu, dužini boravka i broju noćenja.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube