Najnovije vijesti

Podrška poljoprivrednim proizvođačima za provedbu proljetne sjetve

16/04/2020 | objavio Radio Gradačac
Podrška poljoprivrednim proizvođačima za provedbu proljetne sjetve
Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, ove godine je planirano 4,5 miliona KM.

Pravilnikom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je propisano da pravo na novčanu podršku za troškove poticanja proljetne sjetve imaju klijenti – jedinice lokalne samoupravne koje sufinansiraju programe pokretanja proizvodnje, poticanja proljetne sjetve, te da sufinansiranje od strane klijenata pored budžeta jedinica lokalne samouprave može osigurati i kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Imajući u vidu navedeno, uvažavajući trenutnu situaciju i potrebe povećanja obim poljoprivredne proizvodnje i sigurnost prehrane stanovništva Tuzlanskog kantona, a u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica stanja nesreće po poljoprivredu ovog Kantona, planirano je 1.300.000,00 KM za realizaciju projekata od značaja za kanton, kojim će se obezbijediti sufinansiranje troškova poticanja proljetne sjetve.

Sredstva će se rasporediti na način da će se svakoj jedinici lokalne samouprave općinama i gradovima dodijeliti po 100.000,00 KM za različite projekte poticanja proljetne sjetve u 2020. godini.

Imajući u vidu i planirani program Federacije Bosne i Hercegovine, ova sredstva, koja je danas lokalnim zajednicama dodijelila Vlada Tuzlanskog kantona, omogućit će im da dodatno od Vlade Federacije povuku dodatnih 100.000,00 KM, čime će ukupno raspolagati sa po 200.000,00 KM za poljoprivredne poticaje.

Preostala sredstva u Kantonalnom Budžetu, iznosu od 3.200.000,00 KM, planirana su kao Rezerva, te će biti raspoređena nakon što se utvrde prioritetne vrste proizvodnje koje su u najvećoj mjeri pogođene navedenim stanjem nesreće.

Rezervisanje namjenskih sredstava

Vlada je danas donijela Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini, kojim je od ukupnog iznosa Vlada u 2020. godini planirala finanasiranje onih obaveza koje su preuzete u prethodnom periodu, a iznos od nešto više od 5,1 miliona KM je rezervisan za eventualni odgovor i sanaciju posljedica koje će izazvati pandemija corona virusom.

Naime, Programom su utvrđeni prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu u ukupnom iznosu od 10.751.172,00 KM, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2020. godinu. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada procijenjen je u iznosu od 4.264.158,17 KM, prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz 2019. godine iznose 6.487.013,83 KM.

Radio Gradačac / Vlada TK

Comments are closed.

YouTube