Najnovije vijesti

Potpisan ugovor o zakupu Gradine sa Belminom Bakovićem

29/03/2021 | objavio Radio Gradačac
Potpisan ugovor o zakupu Gradine sa Belminom Bakovićem
GRADAČAC

Kako saznajemo u Gradskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac danas je u 8 sati Belmin Baković uveden u posjed zakupa Gradine sa pripadajućim objektima.

Podsjećamo da je na javnoj licitaciji za davanje u zakup kruga Gradine, cjelokupnog objekta Gradine i objekta Lovac sa parking prostorom ispred Gradine najuspješnija bila ponuda Belmina Bakovića u iznosu 1.310 KM mjesečne zakupnine bez PDV-a.

Dana 25.03.2021. godine, potpisan ugovor o zakupu Gradine sa novim zakupcem koji je imao rok od 30 dana za registraciju obrta, budući da se kompleks Gradine izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube