Najnovije vijesti

Radovi na izgradnji komandno-kontrolnog objekta i kontrarezervoara na južnom vodovodu

01/11/2019 | objavio Radio Gradačac
Radovi na izgradnji komandno-kontrolnog objekta i kontrarezervoara na južnom vodovodu
GRADAČAC

U okviru nastavka realizacije projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ trenutno se izvode radovi na izgradnji komandno-kontrolnog objekta i kontrarezervoara KR2.

Komandno-kontrolni objekat (KKO) nalazi se na izvorištu Domažić na visinskoj koti od oko 125 m.n.m. U sastavu objekta je predviđen prostor za komandni pult komandno-kontrolnog sistema za prijem informacija o radu bunara, elektro-pumpnih agregata, opreme za hlorinaciju, stanju na potisnom cjevovodu, te stanju i radu prepumpnih stanica PS4 i PS5. Također, predviđen je prostor za boravak osoblja sa čajnom kuhinjom i sanitanim prostorijama.

Osim komandno-kontrolnog objekta u toku je izgradnja i kontrarezervoara KR2 koji je lociran u neposrednoj blizini naselja Mediđa Donja na visinskoj koti oko 286 m.n.m. sa kojeg će se snabdijevati vodovodni sistem za naselja: Kerep, Jelovče selo, Mediđa Donja i Gornja, Zelinja Donja i Srednja, Toke, Rajska, Jasenica, Gornji Lukavac i Gornja Mionica.  Efektivna zapremina rezrvoara je 1.000 m³.

Paralelno se izvode i radovi na izgradnji cjevovoda pod pritiskom, potisno-distributivnog cjevovoda i distributivne mreže u ukupnoj dužini oko 53 km na dionicama: Vučkovci-Srnice Gornje, Kerep-Zelinje i Vučkovci-Kerep.

Završetak radova se očekuje krajem 2020. godine, a vrijednost je oko 4,3 miliona eura.

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube