Najnovije vijesti

Sutra 17. radna sjednica OV Gradačac

10/10/2018 | objavio Radio Gradačac
Sutra 17. radna sjednica OV Gradačac
Gradsko vijeće

Sutra bi se u Gradačcu trebala održati 17. radna sjednica Općinskog vijeća na kojoj bi se trebale razmatrati 24 tačke predloženog dnevnog reda.

Između ostalog, vijećnici bi trebali razmatrati prijedloge Odluke o izmjeni Statuta Općine Gradačac i Odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2018. godinu kao i Odluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente sa područja općine Gradačac za školsku 2018/19. godinu. Na dnevnom redu su i nacrti Budžeta Općine Gradačac i Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2019. godine.

Pažnju vijećnika i javnosti trebao bi izazvati prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na ppdručju općine Gradačac kao i Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naručito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.

Vijećnici bi trebali razmatrati i prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području općine Gradačac. Na stolovima će se naći i prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima te Programa o dopunama Programa o javnim parkiralištima kao i Izvještaj o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar-juni 2018. godine.

Sjednica će se održati u konferencijskoj sali Gradačačkog sajma sa početkom u 9,00 sati.

Radio Gradačac / OV Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube