Najnovije vijesti

U februaru javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva

25/01/2018 | objavio Radio Gradačac
U februaru javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva
GRADAČAC

Iz Općine Gradačac obavještavaju organizacije civilnog društva da je Općina, na osnovu aplikacije na javni poziv UNDP-a, odabrana, zajedno sa još 11 općina iz BiH, za učešće u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu “ReLOaD”. 

Projekat “ReLOaD” u BiH radi na unaprjeđenju saradnje između jedinca lokalne samouprave i organizcija civilnog društva, a u svrhu dobrobiti građanja i povećanja kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je dalje poboljšanje postojećeg transparentnog, razvojno orjentisanog finasiranja projekata organizacija civilnog društva sa fokusom na potrebe građana u lokalnim zajednicama. S tim u vezi UNDP planira pružiti podršku Općini Gradačac u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segementu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednju primjenu modela transparentnog projektnog finasiranja OCD iz budžeta Općine.  

U okviru pomenutog projekta Općina Gradačac i UNDP će u toku februara ove godine objaviti javni poziv za organizacije civilnog društva za projektne prijedloge u skladu sa LOD metodologijom. Finasiranje odabranih projekata će biti u omjeru 30% Općina i 70% EU. Oblasti za koje će OCD moći aplicirati utvrdit će se na sastanku prestavnika UNDP-a i Općinskog načelnika, a planiran je i zajednički sastanak i obuka u organizaciji UNDP-a sa predstavnicima OCD, o čemu će Općina blagovremeno obavijestiti organizacije civilnog društva.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube