Najnovije vijesti

Udruženja i sportski klubovi prijavite se na Javni konkurs

06/03/2018 | objavio Radio Gradačac
Udruženja i sportski klubovi prijavite se na Javni konkurs
FBiH/BiH

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava udruženja građana i humanitarne organizacije sa područja Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. U okviru Javnog konkursa sufinansirati će se projekti koji se odnose na promovisanje kulture i promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.
Pravo učešća na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizovati u 2018. godini.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16.03.2018. godine a više informacija i aplikacioni obrazac se može preuzeti na linku Federalnog ministarstva kulture i sporta: LINK POZIVA

Radio Gradačac / vladatk.kim.ba / fmks.gov.ba

 

Comments are closed.

YouTube