Najnovije vijesti

Usvojen budžet za 2019. godinu u iznosu od 19,5 miliona KM

27/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Usvojen budžet za 2019. godinu u iznosu  od 19,5 miliona KM
Gradsko vijeće

Na 19. radnoj sjednici Općinskog vijeća Gradačac, jednoglasno je usvojen budžet za 2019. godinu u visini 19,5 miliona KM, koliko je planirano prihoda i primitaka.

Sami prihodi iznose 15,2 miliona KM, rashodi su planirani u iznosu od oko 10 miliona maraka. Kapitalni prihodi se planiraju u visini od 4,3 miliona KM, dok su kapitalni izdaci bitno veći i iznose 8,6 miliona maraka. Planirana su sredstva od 400.000 KM za otplatu dospjelih rata po kreditu EBRD-a, kao i 451.000 maraka za pokriće deficita iz prethodnog perioda. Prihodi se planiraju ostvariti od prodaje zemljišta za gradsku garažu, stanova u Potok Mahali, zemljišta u industrijskoj zoni i Veterinarske stanice.

Najveći broj uloženih amandmana ticao se rekonstrukcije puteva u mjesnim zajednicama, koje je općinski načelnik odbio. Zbog toga je Općinsko vijeće zaključkom obavezao općinskog načelnika i nadležne službe da do kraja marta naredne godine predlože novi Program rekonstrukcije puteva, pri čemu će se tretirati danas predložene dionice, te u skladu sa mogućnostima njihovo uvrštavanje u rebalans.

Prihvaćeni su amandmani o planiranju sredstava za igraliste u Zelinji Donjoj, sanaciju klizišta i puta u Karajlićima (MZ Kerep), te kupovinu zemljišta u Tokama za sportski poligon.

Bez rasprave vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu i Odluku o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu. Vijećnici su bez rasprave prihvatili prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Gradačac.

Doneseno je Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prodaji suvlasničkog udjela u nekretnine i prijedlog Ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice koji će se potpisati između Općine Gradačac i d.o.o. „Belamionix“. Vrijednost objekta se procjenjuje na oko 10 miliona KM, po potpisivanju ugovora biće pokrenut postupak pribavljanja dozvola, a sama  izgradnja bi trebala trajati oko dvije godine.

U skladu sa obavezama i dosadašnjom praksom, JP „Komunalac“ d.d. Gradačac je OV ponudio rješenje o saglasnosti na cijene pitke i otpadne vode. Kako je pojasnio pomoćnik općinskog načelnika Damir Kujraković, cijene ostaju na istom nivou, bez povećanja, uz mjere za povećanje broja korisnika i smanjenje gubitaka.

Radi iznalaženja rješenja za upravljanje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu Općine Gradačac donesena je odluka o uslovima i načinima njihovog korištenja. Usvojen je i prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu uređenja rezervisanih parking mjesta. 

Općinski vijećnici su na današnjoj sjedenici prihvatili nacrt Odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje i, po redovnoj proceduri, biće razmatrana na javnoj raspravi. Prihvaćen je prijedlog Urbanističkog projekta „Stara autobuska stanica“.

Sa dnevnog reda, kako je pojašnjeno, iz proceduralnih razloga povučeni su  prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi prava građenja i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu po članu 61. ZGZ. Nakon odluke Centralne izborne komisije (CIK) BiH zakletvu je položio novi vijećnik Kemal Hasičić, čime je popunjen klub vijećnika SDA u OV Gradačac. 

Današnja sjednica je prekinuta prije rasparve o programima rada za 2019. godinu javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Gradačac, a termin nastavka biće utvrđen naknadno. 

Radio Gradačac

 

 

Comments are closed.

YouTube