Najnovije vijesti

Završena 19. radna sjednica OV Gradačac

31/01/2019 | objavio Radio Gradačac
Završena 19. radna sjednica OV Gradačac
GRADAČAC

Općinsko vijeće (OV) Gradačac danas je u nastavku 19. radne sjednice usvojilo Programe rada za 2019. godinu javnih ustanova Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac i Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac te Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac. Usvojen je zaključak da se za narednu sjednicu  pripremi Odluka o vodozaštitnoj zoni izvorišta Banja „Ilidža“ Gradačac.

Vijeće nije usvojilo Program rada Javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac. Na prijedlog kluba vijećnika SDP BiH usvojen je zaključak da menadžment Centar za socijalni rad Gradačac za sljedeću sjednicu OV pripremi Finansijski izvještaj o poslovanju za 2018. godinu, ako to nije u mogućnosti onda za prvih devet mjeseci prošle godine.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP Komunalac d.d. Gradačac za 2017. godinu, uz zaključak kojim OV zadužuje predstavnika društvenog kapitala da podnese izvještaj o radu Skupštine društva u protekle dvije godine.

Usvojeni su i prijedlozi Programa rada javnih preduzeća za 2019. godinu: JP Komunalac d.d., JP Veterinarska stanica, JP „Parkinzi“ i Javno stambeno preduzeće Gradačac. Prije usvajanja ponuđenih programa vođena je rasprava o radu Komunalca i cijeni vode, a odgovore na pitanja vijećnikla davao je direktor preduzeća Damir Okanović.

Na kraju 19. radne sjednice OV Gradačac podnesene su inicijative vijećnika Elvira Omerovića (SBB) i Marijana Šimića (HDZ BiH) da se u roku od 30 dana izvrši provjera validnosti diploma uposlenih u organima uprave, javnim ustanovama i javnim preuzećima čiji je osnivač Općina Gradačac. Vijećnik Muhidin Mašić (SDP BIH) podnio je inicijativu da se u znak sjećanja na ubijenu djecu Gradačca u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992-1995. godine sportski poligon „Luke“ preimenuje u poligon „Gradačačke mladosti“.

Počela 20. radna sjednica OV Gradačac

Nakon duže rasprave usvojen je dnevni red 20. radne sjednice OV Gradačac, koja je počela po završetku prethodne.  Po hitnoj proceduri razmatrat će se Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Bužeta Općine Gradačac za 2019. godinu. Predlagač je povukao Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina (Džombić Hasan), jer se nisu stekli uslovi.

Vijećnici bi danas trebali razmatrati 18. tačaka dnevnog reda među kojima su Odluka o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Svirac, naselje Mejremići) i prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa (kanalizacija Ledenice Donje i Ledenice Gornje).

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Gradačac za 2019. godinu te o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.

OV Gradačac trebalo bi razmatrati i prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta, neposrednom pogodbom, JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.

Radio Gradačac 

 

Comments are closed.

YouTube