Najnovije vijesti

GRADAČAC

Obavještenje – Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

Obavještenje – Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica

15/01/2024 | od Radio Gradačac
Komisija za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih zajednica je nakon održanih zborova po mjesnim zajednicama anlizirala pristigle izvještaje te konstatovala da su zbroovi uspješn oodržani u 29 mjesnih zajednica na...
JAVNI POZIV – JNP braniocima i članovima njihovih porodica

JAVNI POZIV – JNP braniocima i članovima njihovih porodica

15/01/2024 | od Radio Gradačac
Na osnovu odredbi člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 49/06 i 51/09) , člana 39. Statuta Grada Gradačac ( “Službeni glasnik Grada...
YouTube