Najnovije vijesti

GRADAČAC

JAVNI POZIV za dodjelu na upravljane azila za napuštene životinje

JAVNI POZIV za dodjelu na upravljane azila za napuštene životinje

07/02/2024 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06, 51/09), Odlukeo raspisivanju javnog poziva za dodjelu na upravljanje Azila za...
YouTube