Najnovije vijesti

GRADAČAC

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom pravobranilaštvu Grada Gradačac

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom pravobranilaštvu Grada Gradačac

12/02/2024 | od Radio Gradačac
Na osnovu odredbi člana 74. a vezi sa članom 91. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22, 14/22 i 17/23) i Odluke o potrebi prijema namještenika...
YouTube