Najnovije vijesti

Federalni krizni štab: Mjere zabrane zbog korona virusa!

08/03/2020 | objavio Radio Gradačac
Federalni krizni štab: Mjere zabrane zbog korona virusa!
FBiH/BiH

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 6. sjednici održanoj 07.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1. Nalaže se kantonalnim kriznim stožerim da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Rok: Odmah.

2. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju.

3. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije liječnika kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

4. Nalaže se kantonalnim kriznim  stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konsultativne preglede, a  neophodne specijalističko-konsultativne preglede, po procjeni specijaliste, obavljati u prijemnim ambulantama po odjelima bolnica na području kantona. Rok: Odmah.

5. Putem kantonalnih kriznih stožera nalaže se bolnicama da na području kantona osiguraju rad mobilnog rtg uređaja kako se pacijenti sa odjela ili klinike za infektivne bolesti ne bi pregledali na radiološkom odjelu. Takođe, u nedostatku dovoljnog broja respiratora, pripremiti anesteziološki aparat radi eventualnog pružanja respiratorne podrške svim bolesnicima kojima bude trebalo. Rok: Odmah.

6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                

Broj: 01-33- Sl /20                                                     MINISTAR I PREDSJEDAVAJUĆI

7. ožujka 2020. godine                                                    KRIZNOG STOŽERA FMZ

S a r a j e v o

Doc. dr. Vjekoslav Mandić, v.r.

 

Radio Gradačac / Preuzeto RTV TK

Comments are closed.

YouTube