Najnovije vijesti

FOTO/VIDEO: Projekat “Vodosnabdijevanje Gradačca” vrijedan preko 30 miliona maraka ulazi u završnu fazu

06/06/2020 | objavio Radio Gradačac
FOTO/VIDEO: Projekat “Vodosnabdijevanje Gradačca” vrijedan preko 30 miliona maraka ulazi u završnu fazu
GRADAČAC

Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačca“ vrijedan preko 30 miliona maraka, finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj i grant-donatorskim sredstvima Švedske agencija za saradnju i razvoj, Češke razvojne agencija i Investicijskog okvira za zapadni Balkan, te sredstvima budžeta i fondova različitih nivoa u Bosni i Hercegovini, ove godine ulazi u završnu fazu. Ovoga ljeta bi na novoizgrađenu vodovodnu mrežu mogli biti prikluučeni i prvi potrošači iz južnog dijela grada Gradačca.Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačca“ u posljednjih nekoliko mjeseci ulazi u završnu fazu. Projekat čija će ukupna vrijednost na kraju premašiti 30 miliona maraka podrazumijeva izgradnju preko 100 kilometara nove vodovodne mreže zajedno sa objektima i obezbjeđuje vodosnabdijevanje za 20.000 stanovnika, te izgradnju kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac. Skoro 40 kilometara nove kanalizacione mreže obuhvata područje sa 5.000 stanovnika. Projektom je obuhvaćena i zamjena postojećih azbest-cementnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu grada Gradačac sa oko 19.000 stanovnika.

Ovoga proljeća poduzeti su dodatni napori kako bi se izbjegle restrikcije isporuke vode u gradskom području, koje su posljedica sušne zime i niskog nivoa podzemnih voda na izvorištu Okanovići. Tim povodom, na inicijativu gradske uprave i JP “Komunalac” Gradačac pokrenute su aktivnosti na spajanju vodovodnog sistema južnog i gradskog vodovoda na rezervoaru Humke. Kao rezultat toga, sredinom maja Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić te predstavnci JP “Komunalac” i izvođači radova “Buk promet” Bijeljina i “Balegem” Gradačac potpisali su Aneks ugovora o proširenju vodovodnog sistema na području Gradačca.

Paralelno izvođenju radova po prethodno potpisanim ugovorima na području Kerepa i Zelinje Srednje ovih dana su počeli i radovi u Lukavcu Gornjem od rezervoara Humke koji će preko naselja Bajramovići i Toke biti povezan sa južnim vodovodom u Kerepu.

Procjena je da će završetkom projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ biti obezbijeđeno snabdijevanje vodom građana sa područja grada Gradačca, uz projektovano povećanje broja novih korisnika, za narednih više od 50 godina.

Radio Gradačac

 

Comments are closed.

YouTube