Najnovije vijesti

JAVNE ČESME “KUKURUZI” I “ZRNIĆ ŠEVKO” ZDRAVSTVENO ISPRAVNE

22/03/2024 | objavio Radio Gradačac
JAVNE ČESME “KUKURUZI” I “ZRNIĆ ŠEVKO” ZDRAVSTVENO ISPRAVNE
Tuzlanski kanton

S cijem zaštite zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u martu 2024. godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona.

Analiziran je kvalitet vode sa 31 javne česme na svim općinama TK. Od ukupnog broja osam ne odgovara što je 25 posto, pri čemu sedam ili 22 % bakteriološki i dvije (6%) fizičko hemijski. Prisustvo enterokoknih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće.

Uzeti su uzorci sa 11 javnih česama u Tuzli, za Živinice i Lukavac po tri javne česme, po dvije javne česme su analizirane u općinama/gradovima Banovići, Gradačac, Gračanica, Srebrenik, te po jedna u općinama Teočak, Čelić, Doboj-istok, Kalesija, Sapna i Kladanj.

Na području Gradačca obavljena je analiza sa dvije javne česme: Javna česma Kukuruzi u Mionici III i Javna česma Zrnić Ševko u Vida II. Nakon izvršene analize obje česme su zdravstveno ispravne.

Slika

ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE SU:
 • Javna česma Par Selo,  Tuzla
 • Javna česma Slavinovići,  Tuzla
 • Javna česma Lipa Mosnik,  Tuzla
 • Javna česma Obodnica Marinovići,  Tuzla
 • Javna česma Dokanj,  Tuzla
 • Javna česma Kotornica,  Živinice
 • Javna česma Djedovača,  Živinice
 • Javna česma Hajr voda Šerići,  Živinice
 • Javna česma Tito i Alija,  Banovići
 • Javna česma Karabašić H.Enveru Erax – Invest,  Banovići
 • Javna česma Kukuruzi,Mionica III,  Gradačac
 • Javna česma Zrnić Ševko Vida II,  Gradačac
 • Javna česma Tursun,Stjepan Polje,  Gračanica
 • Javna česma Cerić, Orahovica,  Gračanica
 • Javna česma Petrak,  Lukavac
 • Javna česma Barutni,  Lukavac
 • Javna česma Majdan Modrac,  Lukavac
 • Javna česma Avdina I Ajšina voda Luka,  Srebrenik
 • Javna česma Marinuša,  Sapna
 • Javna česma Terzikuša,  Teočak
 • Javna česma Vitalj,  Kladanj
 • Javna česma Alijina voda Mihatovići,  Tuzla
 • Javna česma Kapavac,  Čelić

ZDRAVSTVENO NEISPRAVNE VODE SU:

 • Javna česma Kiseljak – prirodna mineralna,  Tuzla
 • Javna česma Hum Miladije,  Tuzla
 • Javna česma Miladije – Sumporna voda,  Tuzla
 • Javna česma Ječmište,  Tuzla
 • Javna česma Jurišička,  Tuzla
 • Javna česma Bukovik Gornji,  Srebrenik
 • Javna česma Avdićkuša,Klokotnica,  Doboj Istok
 • Javna česma Hajr voda Donje Vukovije,  Kalesija 

Radio Gradačac / ZZJZ TK

Comments are closed.

YouTube