Najnovije vijesti

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KREIRANJA NOVIH RADNIH MJESTA U SKLADU SA POTREBAMA PODUZETNIKA I OBRTNIKA SA PODRUČJA GRADA GRADAČAC

18/06/2020 | objavio Radio Gradačac
JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KREIRANJA NOVIH RADNIH MJESTA U SKLADU SA POTREBAMA PODUZETNIKA I OBRTNIKA SA PODRUČJA GRADA GRADAČAC
Biznis

Gradonačelnik Grada Gradačac objavio je Javni poziv za sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obtrnika sa područja Grada Gradačac.

Predmet poziva je dodjela sredstava  i sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja grada Gradačac, a koja će se financirati iz zajedničkih sredstava Grada Gradačca i Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlada Švicarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Projektom poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Gradu Gradačac u partnerstvu sa MEG projektom za ovu namjenu predviđen je iznos od 110.000 KM. Maksimalan iznos pojedinačnog poticaja je 13.750,00 KM po korisniku.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, do 01.07.2020. godine do 16:00 sati.


Info dan za potencijalne korisnike održat će se u u četvrtak25.06.2020. godine u vremenskom periodu od 10,00 do 12,00 sati u Službi za privredu, budžet i finansije Grada Gradačac – Sala za sastanke. Za informacije u vezi ovog javnog poziva možete se obratiti na telefon 035 369 750 (Enes Delić) ili na email enes.delic@gradacac.ba


Prijavni obrazac i ostali obrasci i izjave se mogu preuzeti sa web stranice Grada Gradačac ili u šalter Sali gradske uprave na šalteru br. 1.

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Grada Gradačac (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Grad Gradačac, 

Ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 

76250 Gradačac

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova kreiranja novih radnih mjesta u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja grada Gradačac“.

 

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati OVDJE

 

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube