Najnovije vijesti

Navršilo se 25 godina od smrti akademika Edhema Čame

25/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Navršilo se 25 godina od smrti akademika Edhema Čame
FBiH/BiH

Danas se navršva 25. godišnjica smrti antifašiste, nosioca Partizanske spomenice 1941. godine, vijećnika Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) i Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog solobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBIH), univerzitetskog profesora i akademika Edhema Čame. Velikog čovjeka koji je bio vezan za Gradačac i smatrao ga svojim drugim rodnim gradom.

Igrom sudbine Edhemov život se okončao 25. novembra 1996. godine, na dan koji je najviše cijenio u svom životu – DAN PRVOG ZASJEDANJA ZAVBOBiH-a. Ali životno djelo Edhema Čame nastavlja svoj život.

Dr. Edhem Čamo (Zasad, 30.12.1909 – Sarajevo, 25.11.1996). Akademik. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, rektor Univerziteta u Sarajevu. Objavio je brojne naučne radove. Učestvovao je u Narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945. godine i bio vijećnik Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) i Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog solobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBIH).

Posljednji interviju pred smrt dao je za Glas antifašista, razgovor je vodio novinar Đuro Kozar. Tema razgovora najviše se odnosila na zasjedanje i odluke ZAVNOBiH-a. Čamo ističe da je u septembru 1943. godine u Gradačcu saznao da je izabran za vijećnia ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a i da mu je to saopštio Pašaga Mandžić, koji je tih dana boravio na terenu u Gradačcu. Čamo je ovu odluku primio sa velikim uzbuđenjem.

 

Na Prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu 1943. godine, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine učestvovala su dva delegata sa područja Gradačca, Edhem dr. Čamo i Mujbeg Rustembegović, predsjednik NOO Gradačac. Na spisku 173 delegata koji su udarili temelje državnosti Bosne i Hercegovine Čamo je pod rednim brojem 25 a Rustembegović 136.

 

Akademik Edhem Čamo od 1939. pa do svoje smrti 1996. godine bio je vezan za Gradačac i smatrao ga svojim drugim rodnim gradom. Inicirao je, učestvovao i dao svoj doprinos u realizaciji brojnih infrastrukturnih, privrednih i drugih projekata u Gradačcu, o čemu možete čitati u priloženim isječcima iz knjige “Akademik Edhem Čamo – dokumenti i sjećanja” autora Esada Sarajlića“ na linku portala radiogradacac.ba.

Lijepo je da i poslije toliko godina narod tog grada nije zaboravio ogroman doprinos koji je akademik Čamo kao veterinar, revolucionar i naučnik u nekoliko desetljeća dao upravo toj sredini. Tu mu je 1939. kad je završio studij u Zagrebu bila prva služba kao veterinara. Poslije je imao i presudnu ulogu u osnivanju Gimnazije u Gradačcu. I kad god je trebalo da se nešto učini za dobrobit ove općine, njegova pomoć nije izostala i to pamte stariji i sjećanje prenose na mlađe generacije, piše Oslobođenje u povodu promcije knjige o Edhemu Čami u Gradačcu.

Bosanskohercegovačka pošta izdala je 5.5.1998. godine poštansku markicu u čast Edhema Čame.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube