Najnovije vijesti

Općina Gradačac dio državne politike o saradnji sa iseljeništvom

21/11/2017 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac dio državne politike o saradnji sa iseljeništvom
FBiH/BiH

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac potpisala je memorandume o saradnji u oblasti iseljeništva sa predstavnicima 28 gradova i općina u BiH. U ime općine Gradačac memorandum je potpisao Mustafa Šakić, pomoćnik Općinskog načelnika za privredu, budžet i finansije.

Potpisivanje memoranduma o saradnji s iseljeništvom, putem jedinica lokalne samouprave, predstavlja značajan korak u realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom, koju je donijelo Vijeće ministara BiH, naglasila je ministrica Borovac.

Lokalne zajednice imaju ključnu ulogu u realizaciji svih ovih obaveza koje proizilaze iz ove saradnje. Zacrtana su dva glavna cilja, jačanje kapaciteta kako bi se jedinice lokalne samouprave osposobile za rad s iseljeništvom, te razvoj lokalnih projekata koji će biti usmjereni za uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

“Uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švicarske koja je obezbijedila sredstva za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj, oni će dobiti oko 1,3 miliona KM za jačanje njihovih kapaciteta, a milion KM iskoristit će se u vidu granta za njihove lokalne inicijative za saradnju s iseljeništvom”, navela je Borovac.

Napomenula je da ovim sporazumom ostvaruju trajnu saradnju s lokalnim zajednicama, te kazala da će Ministarstvo pružiti obuku lokalnim zajednicama i osoblju koje oni odrede kako bi im pomogli da rade sa iseljeništvom na pravilan način.

Radio Gradačac/mhrr.ba/AA

Comments are closed.

YouTube