Najnovije vijesti

Ponovljeni Javni oglas o prodaji nekretnina za izgradnju Gradske garaže

30/11/2018 | objavio Radio Gradačac
Ponovljeni Javni oglas o prodaji nekretnina za izgradnju Gradske garaže
GRADAČAC

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja-ponovljenom licitacijom, prodaje suvlasnički dio od 3/5 na nekretninama označenim kao k.č.br.440/6 Gradska garaža ostalo neplodno zemljište površine 2932 m2  upisana kao vlasništvo  i posjed Općine Gradačac sa 1/1 a radi zajedničke izgradnje Gradske garaže sa poslovnim sadržajima. Suvlasnički dio od 2/5 navedenih nekretnina ostaje u vlasništvu općine Gradačac. 

Početna prodajna cijena iznosi  1.058.792,11 KM odnosno 601,86 KM po 1m/2.

Licitacija će se održati u  prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. u Gradačcu, ulica H.K.Gradaščevića, dana 18.12.2018.godine u 9.00 sati. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

Kompetan oglas dostupan je na www.gradadac.ba.

Radio Gradačac / Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac

Comments are closed.

YouTube