Najnovije vijesti

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu

01/09/2021 | objavio Radio Gradačac
Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu
GRADAČAC

Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac uputila je poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Gradačca za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu gradskih priznanja za 2021. godinu je 21 dan od dana objavljivanja, odnosno do 17. 09.2021. godine do 15,00 sati.

Inicijativu za dodjelu gradskih priznanja, odnosno isticanje kandidature mogu podnijeti građani pojedinačno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice. Prijedloge kandidata za dodjelu priznanja za 2021. godinu mogu dostaviti i klubovi vijećnika političkih stranaka-partija zastupljenih u Gradskom vijeću i gradonačelnik.

Prijedlog svakog pojedinačnog kandidata mora biti obrazložen, sa posebnim akcentom u obrazloženju na oblast života i rada za koju se predlaže, te za koju se kategoriju predlaže. Ukoliko se prijedlog dostavi bez obrazloženje, isti neće biti uzet u razmatranje.

Obrazac prijedloga kandidature zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Gradskog vijeća ili na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba.

Odlukom o gradskim priznanjima je predviđeno da se dodjeljuju sljedeća priznanja:

– Zlatni grb grada (jedno priznanje),

– Plaketa “Zlatni zmaj” (dva priznanja) i

– Počasni građanin (jedno priznanje).

“Zlatni grb grada” se dodjeljuje za najviša dostignuća u odbrani domovine, društveno-ekonomskih, političkih, naučnih, tehničkih, kulturno-prosvjetnih, sportskih i drugih oblika stvaralaštva i rada od općeg značaja za odbranu, razvoj i izgradnju grada Gradačca.

Plaketa “Zlatni zma”j dodjeljuje se za: dokazanog pobornika i borca u stvaranju države Bosne i Hercegovine; uloženi rad kojim se bitno utiče na rezultate u oblastima od posebnog društvenog interesa; zalaganje i rad kojim se stekao autoritet, ugled i priznanje na području grada Gradačca; moralne vrijednosti koje služe kao primjer rada, saradnje i tolerancije; dosljednost, upornost i beskompromisnost u borbi za ostvarivanje demokratskih odnosa na području grada Gradačca.

Priznanje „Počasni građanin“ dodjeljuje se građaninu BiH koji nije istvoremeno i građanin Grada Gradačac i građaninu druge države koji se svojim angažmanom zalaže za dobrobit grada kao cjeline i njegov razvoj u sferama kulturnih i drugih dostignuća koja doprinose gradu Gradačac i njegovom ugledu.

Prijedlozi se dostavljaju neposredno u Gradsko vijeće sa naznakom „Komisiji za priznanja i nazive” na adresi: ulica H.K. Gradaščevića br. 74.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća na Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati u prostorijama Gradskog vijeća, putem telefona: 035/369-770 i 035/369-771 ili na e-mail: vijece@gradacac.ba.

 

 

Radio Gradačac / Gradsko vijeće

Comments are closed.

YouTube