Najnovije vijesti

Realizovana kampanja “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument”

27/12/2022 | objavio Radio Gradačac
Realizovana kampanja “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument”
Bezbjednost

S ciljem preventivnog djelovanja na povećanju stepena sigurnosti građana u vrijeme praznika, službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su, u vremenskom periodu od 20. do 24. decembra 2022. godine na području Tuzlanskog kantona realizovali društveno odgovornu kampanju pod nazivom “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument”.

Službenici PU Gradačac su u petak 23.12.2022. godine od 11 do 13 sati na gradskoj aleji razgovarali sa građanima u okviru pomenute teme, te dijelili promotivni materijal sa ključnim porukama kampanje: Neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo i Pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Cilj kampanje je dvojak: da podigne svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i da promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.

Kampanja je provedena uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni I Hercegovini” (PILLAR).

Uprava policije MUP TK-a i ovim putem apeluje na građane da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda, te da svojim ličnim primjerom doprinesu kako boljoj ličnoj, tako i opštem stanju sigurnosti, kako bi praznici protekli u najboljem redu.

Radio Gradačac / MUP TK

Comments are closed.

YouTube