Najnovije vijesti

Saopćenje Općinskog načelnika u vezi novonastale situacije u Domu zdravlja Gradačac

05/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Saopćenje Općinskog načelnika u vezi novonastale situacije u Domu zdravlja Gradačac
GRADAČAC

U cilju sprečavanja špekulacija i drugih insinuacija koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama a vezanih za novonastalu situaciju u JZU Dom zdravlja Gradačac, obavještavamo javnost da je Općinski načelnik, po zaključcima Općinskog vijeća Gradačac, formirao Radnu grupu koja će s menadžmentom DZ Gradačac, proučiti pozitivne zakonske propise iz primarne zaštite i predložiti set mjera za poboljšanje stanja  u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Uložit će se maksimalni napori kako bi se iznašla rješenja kojim će se unaprijediti rad Doma zdravlja Gradačac a koji su nakon potpisivanja Ugovora sa  Zavodom zdravstvenog osiguranja TK 2019. godine narušeni.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK, Ministartstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH trebaju peispitati donesene odluke i propise koje nisu u interesu građana Gradačca a ovom prilikom osuđujemo pojedince koji površnim i nestručnim javnim istupima manipulišu javnim mnijenjem i dezinformišu javnost.

Općinski načelnik

mr.sci Edis Dervišagić

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube