Najnovije vijesti

„Sigurno školsko okruženje“ – vježbe evakuacije u slučaju nesreće

08/05/2022 | objavio Radio Gradačac
„Sigurno školsko okruženje“ – vježbe evakuacije u slučaju nesreće
Bezbjednost

Vježbe evakuacije u slučaju nesreće održane su devet škola sa područja Bihaća, Bijeljine, Gradačca, Kaknja, Kalesije, Prijedora, Sanskog Mosta, Srebrenice i Trebinja. Vježbe su dio širih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u školama koje pohađa više od 5.000 učenika.

U vježbama su učestvovali nastavnici i učenici škola, te lokalne službe spasavanja, civilne zaštite, vatrogasci, policija, domovi zdravlja i Crveni riž. Vježbe evakuacije služe kao praktični test znanja učenika i nastavnika o postupanju u slučaju nesreća, te uvezanosti škola i lokalnih službi spasavanja.

Sigurnost ovih škola unapređuje se kroz projekt „Sigurno školsko okruženje“ koji u saradnji provode World Vision BiH i UNICEF. Projekt se odvija u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“.

 “Kažu da se nesreće uvijek događaju u najgore vrijeme. Najgore je kada nismo spremni i ne znamo šta činiti. Pravilno postupanje tokom evakuacije može spasiti ljudske živote.”, izjavio je Sveto Đuređević, menadžer projekta “Sigurno školsko okruženje”.

Imajući u vidu da u objektima škola tokom dana boravi veliki broj osoba, prije svega djece, škole su objekti sa visokim rizicima od posljedica prirodnih i drugih nesreća. Projektom „Sigurno školsko okruženje“ osigurano je kreiranje Školskih planova za smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa, što je ujedno i zakonska obaveza škola. Pored toga je za nastavno osoblje i učenike provedena obuka na temu rizika od katastrofa i njihove uloge i obaveza u slučaju opasnosti.

Školskim planovima za smanjenje rizika od katastrofa su definisane neophodne intervencije u školama. Na osnovu planova će kroz projekt “Sigurno školsko okruženje” u nabavku opreme kao što su vatrogasni aparati, hidranti, ormarići prve pomoći, instaliranje vatrodojavnih Sistema, sistema nadzora I drugih strukturalnih mjera biti uloženo blizu 175 000 KM.

Sve planirane aktivnosti u školama uključenim u projekt „Sigurno školsko okruženje“ se provode u skladu sa World Vision BiH modelom „Sigurne Škole“ koji je do sada u praksi primjenjen u 39 osnovnih i srednjih škola u BiH, principima i smjernicama zaštite od COVID-19,  kao i globalnim modelom  „Sveobuhvatni okvir za sigurnost škola“ koji je uspostavila Globalna alijansa za smanjenje rizika od katastrofa i otpornost u sektoru obrazovanja, u čijem članstvu je i UNICEF.

Projekt se provodi u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO)  u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora.

Radio Gradačac / World Vision BiH / OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

Comments are closed.

YouTube