Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Najnovije vijesti

Vlada FBiH ukinula dobnu granicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračke populacije

11/12/2018 | objavio Radio Gradačac
Vlada FBiH ukinula dobnu granicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći pripadnicima boračke populacije
FBiH/BiH

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici u petak 07.12.2018. godine, izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata. Na osnovu zahtjeva Saveza boraca FBiH i Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a, iz Odluke su uklonjene godine kao jedan od kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći. 

Produžen je i rok za podnošenje zahtjeva, tako će aplikanti zahtjeve na propisanom obrascu podnositi u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnosilac zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji do 27.12.2018. godine.  Sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/212-447 i 033/221-060.

O Javnom pozivu resornog Federalnog ministarstva više saznajte OVDJE 

Kako je precizirano, pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti nezaposleni demobilizirani branilac ako je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.
 
Nova je i odredba da pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobiliziranog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu ukoliko nije zasnovao novu bračnu zajednicu, ako je kod nadležne službe za zapošljavanje prijavljen kao nezaposlena osoba najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.
 
Za bračnog partnera umrlog demobiliziranog branioca se iznos jednokratne dodjele utvrđuje tako da broj mjeseci pripadnosti Oružanim snagama BiH umrlog demobiliziranog branioca bude pomnožen sa 4,50 KM.
 
Kako je obrazloženo, s ciljem poboljšanja materijalnog stanja ratnih vojnih invalida 100 posto prve grupe, od juna 2016. godine se radi na izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su išle u pravcu povećanja dodatka za njegu i pomoć od strane druge osobe u odeređenom procentu, zavisno od stepena oštećenja organizma. Kako donošenje tih izmjena i dopuna još nije okončano u parlamentarnoj proceduri, a imajući u vidu da se zdravstveno stanje ovih kategorija svakodnevno pogoršava i da to zahtjeva dodatna finansijska sredstva, te s ciljem poboljšanja njihovog materijalnog stanja i stvaranja uslova za kvalitetniji život, Vlada se i odlučila za donošenje ove odluke.

Radio Gradačac / Vlada FBiH
 

Comments are closed.