Najnovije vijesti

Borilački sportovi

Odličan nastup gradačačkih takmičara na Balkanskom karate prvenstvu u Beogradu

Odličan nastup gradačačkih takmičara na Balkanskom karate prvenstvu u Beogradu

06/06/2022 | od Radio Gradačac
U Beogradu je održano Balkansko karate prvenstvo za djecu, seniore i veterane. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupila su 4 takmičara iz Gradačca u 5 kategorija i to: Amar Delić (kate 2009. godište), Malik...
JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac, za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za dodjelu zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac, za uspostavu prava građenja, radi izgradnje društvenog doma

06/06/2022 | od Radio Gradačac
Na osnovu člana 22. i člana 363. stav 1. a u vezi sa članom 298., članom 299. stav 2. i članom 306. Zakona o stvarnim pravima FBiH („Sluzžbene novine FBiH“, broj 66/2013, 100/2013 i 32/2019-odluka US), člana 13. stav...
Završne aktivnosti na formiranju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama

Završne aktivnosti na formiranju štabova civilne zaštite u mjesnim zajednicama

06/06/2022 | od Radio Gradačac
U sali za sjednice Sportske dvorane u Gradačcu održan je sastanak predstavnika Grada Gradačac s predsjednicima vijeća mjesnih zajednica sa području grada Gradačac. Na sastanku su gradonačelnik Edis Dervišagić i šef...
Vraća se kulturni život u Gradsko kino u Gradačcu, zahvaljujući i projektu PRO – Budućnost

Vraća se kulturni život u Gradsko kino u Gradačcu, zahvaljujući i projektu PRO – Budućnost

06/06/2022 | od Radio Gradačac
U Gradskom kinu u Gradačcu završavaju sanaciju, postavljaju stolice, nakon čega će ponovo otvoriti vrata publici. Sanacija je dijelom realizirana i uz pomoć projekta PRO – Budućnost.  Piše: Nermina Šunj –...
Završnom književnom večeri spuštena zavjesa na ovogodišnje Kikićeve susrete u Gradačcu

Završnom književnom večeri spuštena zavjesa na ovogodišnje Kikićeve susrete u Gradačcu

06/06/2022 | od Radio Gradačac
Kikićevi susreti u svom izdanju za 2022. godinu okončani su završnom književnom večeri. U 49-oj godini svoga postojanja, tradicionalna književna manifestacija kroz pet dana publici je ponudila niz događaja, a na samom...
YouTube