Najnovije vijesti

Central osiguranje traži zastupnike za prodaju osiguranja

11/08/2020 | objavio Radio Gradačac
Central osiguranje traži zastupnike za prodaju osiguranja
Sponzorisani sadržaji

Na temelju Odluke Uprave društva, a zbog povećanja obujma posla u podružnici društva u Gradačcu, Central osiguranje d.d. Sarajevo, r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Podružnici Gradačac

Naziv radnog mjesta i broj izvršioca
Zastupnik za prodaju osiguranja ………………………………………………………………. 2 izvršioca.

Opis poslova i radna zaduženja:
Zastupnik za prodaju osiguranja obavlja sljedeće poslove i ima sljedeća radna zaduženja:
a) prijem komitenata i davanje informacija na šalteru,
b) telefonska i internet komunikacija sa potencijalnim korisnicima usluga i osiguranicima;
c) prijem i raspored pošte;
d) prijava šteta;
e) prijevod knjiga vozila;
f) povrat premije;
g) zaduživati police osiguranja, zelene karte, uvjete osiguranja i druge potrebne obrasce;
h) nuditi osiguranja sukladno važećim uvjetima i cjenicima osiguranja na šalteru te unos podataka i isprint polica ugovornih osiguranja;
i) izrađivati pred ponude;
j) zaključivati ugovore o osiguranju;
k) naplatiti ugovorenu premiju ili prvi obrok premije temeljem zaključenog ugovora;
l) uredno i ažurno razduživati police i ostale obrasce;
m) uredno i ažurno razduživati naplaćenu premiju ili dokumente koji potvrđuju da je premija naplaćena;
n) uredno i ažurno slati podatke o zaključenim ugovorima i naplaćenoj premiju u utvrđenim rokovima;
o) sačinjavati i dostavljati izvješća iz svog djelokruga rada, te dnevna izvješća AO;
p) pratiti skadencu zaključenih polica i predlagati osiguranicima obnovu police;
q) voditi brigu o svim agencijama i leasing kućama;
r) voditi brigu o naplati premije kod ugovora s obročnim plaćanjem;
s) zaprimiti sve usmene i pismene zahtjeve koji su upućeni Poslodavcu, evidentirati ih i proslijediti na daljnje rješavanje;
t) te obavlja i druge poslolve po nalogu pretpostavljene osobe sukladno sa svojom stručnom spremom i opis svog radnog mjesta.

Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora
ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
a) najmanje IV stupanj stručne spreme ekonomske ili tehničke struke,
b) poželjno radno iskustvo u struci,
c) poznavanje rada na računalu,
d) razvijene organizacijske i komunikacijske vještine te poznavanje poslovnog bontona.

Šta možete očekivati zauzvrat:
a) stimulativna primanja i beneficije na temelju ostvarenih rezultata,
b) rad u dinamičnom okruženju,
c) mogućnosti napredovanja u društvu,
d) usavršavanje u struci.

Oglas ostaje otvoren do 25.08.2020. godine.

Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri mjeseca.

Smatrate li da ispunjavate gore tražene uvjete i želite postati dio našeg tima motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa pošaljete isključivo e-mailom na:

natjecaj@central-osiguranje.com

 

Radio Gradačac / Central osiguranje

Comments are closed.

YouTube