Najnovije vijesti

Dobrodošli u Grad

02/02/2017 | objavio Radio Gradačac
Dobrodošli u Grad
Gradsko vijeće

 

Usvojena Odluka o proglašenja Gradačca Gradom

 

Općinsko vijeće na današnjem zasjedanju donijelo je odluku o proglašenju Gradačca Gradom što je uslov da ovaj prijedlog uđe u parlamentarnu proceduru. Vijećnici su usvojili Program rada Vijeća za 2017. godinu, te prijedlog Plana kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za ovu godinu.

Na današnjem zasjedanju OV Gradačac usvojena je Odluka o izmjeni Statuta općine Gradačac što će omogućiti imenovanje drugog zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Vijećnici su bez rasprave usvojili Lokalni akcioni plan zapošljavanja za period 2017-2022. godine i Program kapitalnih investicija za ovu godinu.

Najviše rasprave bilo je o programima rada javnih zdravstvenih ustanova i javnih ustanova čiji je osnivač Općina Gradačac, kao i o Informaciji o toku sudskih sporova vezanih za korištenje “Objekta sportske dvorane” u Gradačcu, kao dobra u opštoj upotrebi, između stranaka Općine Gradačac i “Gradačačkog sajma” d.o.o. Gradačac.

Vijećnici su konstatovali da su dostavljeni planovi rada ustanova šturi i zaključili da se materijali vrate na doradu. Upravni odbori u saradnji sa nadležnom općinskom službom za narednu sjednicu OV trebaju dostaviti usklađene programe rada koji moraju imati finasijske pokazatelje i plan obavljanja pripravničkog staža tamo gdje je to moguće.

Nakon obavljene rasprave i iznesenih stavova o dosadašnjim aktivnostima vezanim za objekat sportske dvorane između Općine Gradačac i Gradačačkog sajma, vijećnici su podržali zaključke koje je predložio općinski načelnik Edis Dervišagić. Istaknuto je kako je istekao Ugovor o zakupu i da su u toku četiri sudska spora, ali i činjenica da Općina Gradačac gubi značajna sredstav jer JP „Parkinizi“, kojima je dodjeljena sportska dvorana na korištenje još uvijek nisu ušli u posjed. Zbog ovakve situacije najviše trpe sportisti pa je OV Gradačac dalo podršku Općinskom pravobranilaštvu da nastavi postupke po tužbama i traži urgenciju od sudova kako bi se ti postupci ubrzali. Bez obzira na sve dosadašnje radnje, Općina Gradačac i firma „Gradačački sajam“ ne smiju dovesti u pitanje organizaciju i održavanje 44. Međunarodnog Sajma šljive.

OV Gradačac na današnjoj sjednici je usvojilo Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja NUS. Na području općine Gradačac u 2016. godini realizovana su tri projekta čišćenja i dva tehnička izviđanja. Deminirano 160.949 m2 minski sumnjive površine i uništeno 363 komada NUS-a.

 

 

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube