Najnovije vijesti

Ispunjen jedan od ključnih uslova za efektivnost Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a za projekat vodosnabdijevanja Gradačac

20/12/2017 | objavio Radio Gradačac
Ispunjen jedan od ključnih uslova za efektivnost Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a za projekat vodosnabdijevanja Gradačac
GRADAČAC

Danas je u sjedištu predsjednika FBiH potpisan Ugovor o podršci projektu vodosnabdijevanja općine Gradačac između FBiH, Općine Gradačac i EBRD-a. Ugovor su potpisali Predsjednik FBiH Marinko Čavara, Općinski načelnik Edis Dervišagić i direktor ureda EBRD-a za BiH Ian Brown. Ceremoniji potpisivanja prisustvovala je i Marie Bergstorm direktorica SIDA-e za BiH. Ovim su osigurana kreditna sredstva EBRD-a od 6 miliona eura, te grant sredstva SIDA od 2 miliona eura za projekat i ispunjen jedan od ključnih uslova efektivnosti!  Potpisivanjem ovog ugovora daje se podrška projektu Vodosnabdijevanja općine Gradačac što predstavlja ključni uslov za efektivnost Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a zaključenog 24.12.2014. u Sarajevu.

U narednom periodu očekuje se potpisivanje podugovora o zajmu FBiH i Općine Gradačac, kao i između Općine Gradačac i JP Komunalac d.d. Gradačac kao implementatora projekta. Također će se potpisati i Sporazum o podgrantu od strane SIDA-EBRD fonda za okolišne i klimatske programe između FBiH i Općine Gradačac, kao i Općine Gradačac i implementatora projekta.

Navedeni ugovori i sporazumi kao i drugi akti naći će se na sjednici Općinskog vijeća planiranoj za 27. decembar. Ovim se završavaju predradnje za realizaciju projekta koji obuhvata izgradnju vodovodnog sistema za južni dio općine, rekonstrukcija postojeće i proširenje kanalizacione mreže sa rekonstruisanim prečistačem. Realizacijom ovog projekta obezbjedit će se kvalitetno pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda kojim se ove usluge dugoročno obezbjeđuju za 80% stanovništva općine Gradačac, kao i preduslov za daljnji razvoj općine Gradačac.

Radio Gradačac / Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube