Najnovije vijesti

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona

04/08/2021 | objavio Radio Gradačac
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona
GRADAČAC

Obavještava se građanstvo, privredni i društveni subjekti da Gradska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Gradačac poziva na javnu raspravu

Tema:

 ODLUKA O NAZIVIMA I OZNAČAVANJU ULICA, TRGOVA I POSLOVNIH ZONA I OZNAČAVANJU OBJEKATA BROJEVIMA NA PODRUČJU GRADA GRADAČAC

Gradsko vijeće grada Gradačac je na sjednici održanoj 06.02.2020.godine i 11.02.2020.godine, utvrdilo Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac, a  Zaključkom broj: 01-04-29/20 od 11.02.2020. godine, odlučila da isti uputi na Javni uvid i Javnu raspravu.

Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Gradska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Gradačac.

Javna rasprava će se održati u PONEDJELJAK 23.08.2021. godine, sa početkom u 14 sati u Sali za sjednice Gradačačke sportske dvorane u Gradačcu.

S tim u vezi, pozivamo građane, privredne i društvene subjekte a naročito predstavnike Grada, Mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i ulica sa područja Grada Gradačac, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac.

Pomenuti Nacrt objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Gradačac,  www.gradacac.ba

Molimo sve učesnike javne rasprave da se pridržavaju svih epidemioloških mjera koje tada budu na snazi!

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube