Najnovije vijesti

Javni poziv i rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac

05/07/2024 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv i rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac
GRADAČAC

Obavještava  se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje:

 

J A V N I  P O Z I V  I  R A S P R A V U

Na temu: Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac

 

Poziva se  građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene Odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostavi  u pisanoj formi na adresu Grada Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove), putem e-maila na adresu: jelena.tokic@gradacac.ba. ili iznesu neposredno na Javnoj raspravi koja će se održati 12.07.2024.god. (petak), u gradskom Kinu sa početkom u 16:00 sati.

Javni uvid u Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac može se obaviti na web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

Radio Gradačac / Grad Gradačac

Comments are closed.

YouTube