Najnovije vijesti

Javni poziv za finasiranje projekata sanacije lokalnih puteva

23/11/2021 | objavio Radio Gradačac
Javni poziv za finasiranje projekata sanacije lokalnih puteva
Tuzlanski kanton

Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Predmet javnog poziva je raspodjela novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona do iznosa od 2.100.000,00 KM koji je odobrila Vlada Tuzlanskog kantona.

Osnovni kriteriji za raspodjelu novčanih sredstava utvrđeni u Odluci Vlade Tuzlanskog kantona su:

– da se projekti sanacije (rehabilitacije) odnose na mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona,

– da se radi o projektima sanacije ili rehabilitacije lokalnih puteva,

– da zahtjev sadrži najmanje predmjer i predračun radova propisno ovjeren, sa svim potrebnim elementima,

– da se projekti ne odnose na izgradnju objekata na putu (mostova, vijadukta, nadvožnjaka, podvožnjaka, propusta i drugih objekata).

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva na javni poziv u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona je:

– potpisan i ovjeren zahtjev nadležne lokalne samouprave (grad/općina) ili mjesna zajednica na čijem području se nalaze lokalne ili nerazvrstane ceste i

– najmanje predmjer i predračun radova koji je ovjeren od strane ovlaštenog lica, čiji se status utvrđuje izvodom iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

U slučaju odobravanja projekta mjesne zajednice, isti će biti realizovan uz saglasnost jedinica lokalne samouprave (grad/općina).

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava iz tačke I Javnog poziva, a najduže deset dana od dana objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i web stranici Direkcije.

Prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na protokol Direkcije regionalnih cesta TK, u ulici Albina Herljevića broj 43, 75000 Tuzla, kancelarija broj 8 sa naznakom „Prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona- NE OTVARATI “, svakim radnim danom od 7:30 h do 16:00 sati.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati OVDJE

Radio Gradačac / Vlada TK / Direkcija regionalnih cesta TK

Comments are closed.

YouTube