Najnovije vijesti

Održana 26. radna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

27/06/2023 | objavio Radio Gradačac
Održana 26. radna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac
GRADAČAC

Danas je u Gradačcu održana 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac na kojoj je razmatrano 17 tačaka dnevnog reda. U radnom dijelu sjednice, gradski vijećnici su usvojili prijedloge Poslovnika o radu Gradskog vijeća i Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu.

Usvojeni su i prijedlozi Odluke o dopuni Odluke za korištenje dijela javne površine na području Grada Gradačac za 2023 godinu kojom se reguliše postavljanje i korištenje displeja na gradskom trgu te Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javne površine na određenoj k.č. Grada Gradačac za potrebe sportsko-rekreacionih sadržaja a vezano za postavljanje montažnih objekata   kao što je balon hala. Vijeće je usvojilo Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac sa prijedlogom mjera za poboljšanje naplate te Izvještaj od radu mjesnih zajednica Grada Gradačac sa dva zaključka.

Na prijedlog Komisije za društvene djelatnosti i boračka pitanja Gradsko vijeće je donijelo zaključak kojim se nalaže nadležnim Gradskim službama da za septembarsku sjednicu Gradskog vijeća pripremi Odluku o visini naknade za rad vijeća mjesnih zajednica shodno odrebama člana 79. stava 1. Statuta Grada Gradačac i Odluku o kriterijima i visini sredstava u budžetu Grada, funkcionisanju mjesnih Zajednica, kriterijima za dodjelu sredstava i načinu i uvjetima njihovog korištenja shodno odredbama člana 83. stavu 3. Statuta Grada Gradačac, kao i da se do kraja ove godine isplate sva sredstva predviđena za rad mjesnih zajednica.

Nakon upoznavanja sa Informacijom o stanju u JP „Stambeno preduzeće Gradačac“ d.o.o. Gradačac sa prijedlogom mjera usvojen je zaključak kojim se i pored teške finasijske situacije nastavlja rad Preduzeća jer trenutno nema poslovnog subjekta koji bi mogao obavljati poslove predviđene Zakonom. Kako bi se omogućio nastavak rada Stambeno preduzeće Gradačac će iz budžeta Grada Gradačac biti subvenciono sa 2.500 KM mjesečno i 50.000 KM za kapitalne projekte održavanja zgrada i zajedničkih prostorija za što će tekst Javnog poziva usvojiti Gradsko vijeće Gradačac.

Kako je navedeno u Preliminarnom izvještaju štete u oblasti poljoprivredne proizvodnje, na stambenim objektima i objektima infrastrukture i klizištima prouzrokovane gradom i velikim kišnim padavinama u maju i junu 2023. godine na području grada grada Gradačac iznose 3.849.500 KM. Nadležne službe i komisije rade na pripremi Konačnog izvještaja o štetama od poplava, klizišta i grada koji bi trebao biti gotov do 5. jula ove godine.

Donesena je Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta Grada Gradačac a vijećnici su upoznati sa Informacijom o zdravstvenom stanju stanovništva za 2022. godinu. Usvojena su dva zaključka kojim Gradsko vijeće upućuje inicijativu zavodu za javno zdravstvo TK, UKC Tuzla i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona da poduzmu sve potrebne aktivnosti za nabavku aparata za liječenje onkoloških pacijenata i njegovo što hitnije stavljanje u funkciju. Gradsko vijeće je uputilo inicijativu Skupštini i Vladi TK da ispitaju svoju nedavu odluku kojom se van snage stavlja odluka o preuzimanju osnivačkih prava Federacije BiH nad Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla iz 2013. godine.

Razmatrajući Informaciju o stanju sporta na području Grada Gradačac vijećnici su inicirali dva zaključka kako bi se imao potpuniji uvid u rad klubova koji se takmiče u kvalitetnim ligama. Zatraženo je da se za sljedeću sjednicu dostave Informacije o radu NK „Zvijezda“ sa finasijskim pokazateljima i stanjem u proteklih 10 godina te Informacija o radu i sa finasisjkim pokazateljima i stanju u Rukometnom klubu „Gradačac“, koji je ove sezone izgubio premijerligaški status i neće se takmičiti u elitnoj ligi bh. rukometa.

Obavljena je i Javna rasprava po Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Gradsko vijeće nije imalo primjedbi na predloženi Nacrt zakona.

Vijećnik Muhidin Mašić uputio je inicijativu gradskoj upravi i nadležnim službama da poduzmu potrebne aktivnosti zaprašivanja kako bi se populacija komaraca svela na minimum.

Prije početka sjednice upriličena je ceremonija dodjele gradskog priznanja „Zlatni zmaj“ Mirzi Avdičeviću, koji zbog bolesti nije mogao prisustvovati svečanoj sjednici Gradskog vijeća 22. oktobra 2022. godine u povodu obilježavanja Dana grada. Priznanje „Zlatni zmaj“ uručio je predsjedavajući Gradskog vijeća Mustafa H. Ađulović.

Radio Gradačac

Comments are closed.

YouTube