Najnovije vijesti

Održana hitna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

29/09/2017 | objavio Radio Gradačac
Održana hitna sjednica Općinskog vijeća Gradačac
Gradsko vijeće

Općinsko vijeće Gradačac danas je na hitnoj sjednici donijelo odluku o poništenju javnih oglasa za izbor i imenovanja u nadzorne i upravne odbore javnih preduzeća i ustanova općine Gradačac. Razlozi za poništenje su, kako se moglo čuti, uočeni nedostaci u javnim oglasima, kao što je dužina trajanja mandata.

Vijećnici su usvojili i odluke o stavljanju van snage svih važećih kriterija za imenovanja u upravne i nadzorne odbore, te zadužili općinskog načelnika Edisa Dervišagića da pripremi prijedloge kriterija i standarda u postupku imenovanja u regulirane organe čiji je osnivač Općinsko vijeće i dostavi vijeću na razmatranje i usvajanje.

Danas su imenovani privremeni upravni i nadzorni odbori u istom sastavu kao i u prethodnih 90 dana, obzirom da im ističu mandati po dosadašnjim rješenjima. Imenovanja su i ovoga puta izvršena na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana od dana imenovanja. U okviru ove tačke dnevnog reda, podršku je dobio amandman vijećnika Hajrudina Mehanovića (RDS) kojim se za članove NO JP „Komunalac“ usvaja Rješenje o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred državnog kapitala za vršioce dužnosti članova NO ovo preduzeća, a ne kako je u prijedlogu bilo definisano „za članove Privremenog Nadzornog odbora“. Na isti prijedlog je u rješenje dodan i IV član kojim se zadužuje općinski načelnik da zakaže Skupštinu društva radi sprovođenja ovog rješenja.

Radio Gradačac / Foto: gradacac.ba (Mirel Bijedić)

Comments are closed.

YouTube