Najnovije vijesti

OPĆINA GRADAČAC NE UKIDA DVD GRADAČAC!

22/12/2017 | objavio Radio Gradačac
OPĆINA GRADAČAC NE UKIDA DVD GRADAČAC!
GRADAČAC

Obavijest za javnost koju je u četvrtak, 21.12.2017. godine, uputio Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradačac, u kojoj najavljuju gašenje vatrogasne jedinice Društva zbog toga što njen rad nije planiran općinskim Bužetom za 2018. godinu izazvala je veliku pažnju javnosti.

Tim povodom, na zvaničnoj facebook stranici Općine Gradačac upućen je demanti pod naslovom “OPĆINA GRADAČAC NE UKIDA DVD GRADAČAC!” 

Iz Općine Gradačac navode sljedeće:

Povodom dezinformacije koja je danas objavljena o navodnom ukidanju Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Gradačac od strane općine Gradačac, obavještavamo javnost o sljedećem:
1. Općina Gradačac ne ukida DVD Gradačac,
2. U budžetu općine za 2018. predviđena su sredstva za rad DVD Gradačac,
3. U 2018. počinje sa radom Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) u sklopu Službe civilne zaštite Općine Gradačac,
4. Formiranje PVJ općine Gradačac je imperativna zakonska obaveza potvrđena i nalazima nadležnih inspektora,
5. PVJ su na isti način uspostavljene i u ostalim općinama ( Srebrenik, Gračanica, Tuzla…),
6. Svi trenutni vatrogasci DVD Gradačac biće prevedeni u PVJ-u i nastavljaju sa radom,
7. Općina Gradačac je spremna uz finansijsku naknadu sporazumno od DVD Gradačac iznajmiti dio opreme i prostora (što u više navrata nije prihvaćeno),
8. Općina Gradačac je u cilju uspostave zaštite od požara u skladu sa zakonskim obavezama nabavila dva vozila za PVJ,
9. U budžetu za 2018. predviđena je izgradnja novog Vatrogasnog doma,
10. Općina Gradačac nije predvidjela nikakvu prodaju niti prisilno oduzimanje starog Vatrogasnog doma od DVD Gradačac.

Naglašavamo da su sve poduzete mjere zakonske obaveze Općine Gradačac i ne mogu biti predmet proizvoljnih i površnih tumačenja te da će Općina Gradačac i u narednom periodu pružiti finansijsku podršku radu DVD Gradačac uvažavajući ogroman doprinos ovog društva u prethodnom periodu i dugogodišnju tradiciju dobrovoljnog vatrogastva na području općine Gradačac!

Radio Gradačac / Facebook: Općina Gradačac

Comments are closed.

YouTube