Najnovije vijesti

Općina Gradačac prodaje 8 stanova u Potok Mahali

25/02/2019 | objavio Radio Gradačac
Općina Gradačac prodaje 8 stanova u Potok Mahali
GRADAČAC

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje stanove u stambenoj zgradi Lamela A6 koja se nalazi u naselju Potok Mahala:

JEDNOSOBAN STAN broj 47 (1A) u prizemlju korisne površine 46,30 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 1,60 m2. Početna prodajna cijena 50.854,40 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 49 (2B) na 1. spratu korisne površine 59,10 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 2 m2. Početna prodajna cijena 64.546,20 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 58 na 4. spratu korisne površine 59,10 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 2,15 m2. Početna prodajna cijena 53.244,00 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 59 na 4. spratu korisne površine od 59,44 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 2,5 m2. Početna prodajna cijena 53.651,60 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 60 na 4. spratu korisne površine od 61,25 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 1,4 m2. Početna prodajna cijena 54.932,50 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 61 u potkrovlju korisne površine od 46,54 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 1,75 m2. Početna prodajna cijena 34.964,60 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 62 u potkrovlju korisne površine od 46,57 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 1,80 m2. Početna prodajna cijena 35.001,80 KM bez PDV-a.

DVOSOBAN STAN broj 63 u potkrovlju korisne površine od 51,07 m2 sa pripadajućom ostavom u suterenu korisne površine 1,90 m2. Početna prodajna cijena 38.361,80 KM bez PDV-a.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene nekretnine za koju licitira.

Licitacija će se održati  dana 14.03.2019. godine u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac (kancelarija br.15). Za prva četiri stana postupak javnog nadmetanja-licitacija će početi u 8 sati, a za druga četiri istoga dana u 12 sati.

Nekretnine koje su predmet licitacije mogu se razgledati svakog radnog dana od 08 do 16 sati za vrijeme trajanja oglasa, uz prethodno dogovoreni termin obilaska sa predstavnikom Općine, Adnanom Begovićem (kontakt broj 061/236-278) ili Vehidom Bijelićem (kontakt broj 061/995-572).

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7:30 do 16:00 h.

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Općine Gradačac, oglasnoj ploči Općine i na Radio Gradačcu.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu “Oslobođenje”.

Kompletan Javni oglas možete pročitati na sljedećem linku: Javni oglas za prodaju nekretnina-stanova.

Radio Gradačac / Općina Gradačac /Foto: arhiva (Općina Gradačac)

Comments are closed.

YouTube